Δήμαρχος Ιωαννίνων - Μωυσής Ελισάφ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

  • ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΓΑΚΗΣ)

  • ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  • ΜΕΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  • ΝΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  • ΝΤΟΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ