Δήμαρχος Ιωαννίνων - Μωυσής Ελισάφ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

  • ΑΜΠΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ

  • ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  • ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

  • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  • ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ