Δήμαρχος Ιωαννίνων - Μωυσής Ελισάφ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ

1 Ιουλίου, 2019

Οι προτάσεις στη συνάντηση για τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στη λίμνη

Τις θέσεις και τις προτάσεις της παράταξης «Γιάννενα Νέα Εποχή» μετέφεραν στην συνάντηση για το πρόγραμμα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στην λίμνη, ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Σιορόκας και το μέλος Βασίλης Ζωγράφος.

Και οι δύο υπογράμμισαν ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων της Παμβώτιδας πρέπει να είναι συνολική και μην στηρίζεται σε μεμονωμένες ή αποσπασματικές παρεμβάσεις.

Η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των φορέων για την διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου τεχνικού προγράμματος παρεμβάσεων – έργων με την επεξεργασία της ΜΟΔ, είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντος της Λίμνης.

Η ΜΟΔ κατέγραψε, σε πρώτη φάση, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα βασικά συμπεράσματα των διαχρονικών συζητήσεων για την προστασία της Παμβώτιδας και της ευρύτερης περιοχής της.

Παράλληλα διαμόρφωσε ένα σχέδιο στρατηγικών στόχων για την αποτελεσματική προστασία του οικοσυστήματος της Λίμνης

Κατά την συζήτηση για την προαναφερόμενη πρόταση,  από τους εκπροσώπους της παράταξης «Γιάννενα Νέα Εποχή» έγιναν οι ακόλουθες επισημάνσεις:

  • Είναι καθοριστικής σημασίας για την σωτηρία της Παμβώτιδας η άμεση έναρξη και η ταχύτατη ολοκλήρωση των έργων εκσυγχρονισμού και συντήρησης του εργοστασίου βιολογικού καθαρισμού.
  • Είναι απαραίτητος ο έλεγχος των όμβριων υδάτων περιμετρικά της Λίμνης όπως και των αγωγών που καταλήγουν σε αυτή από φερτά υλικά και άλλα αστικά κατάλοιπα.
  • Πρέπει να προγραμματιστούν και να ολοκληρωθούν τα προβλεπόμενα χωρικά σχέδια στο παραλίμνιο μέτωπο.
  • Απαιτείται άμεσα η εφαρμογή μέτρων για την διαχείριση της παραλίμνιας κυκλοφορίας.
  • Είναι σημαντικό να διαμορφωθεί και να αξιοποιηθεί ένα δίκτυο αρχαιολογικών σημείων και χώρων τουριστικού ενδιαφέροντος περιμετρικά της Λίμνης. Οι χώροι αυτοί θα ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης των επισκεπτών της πόλης, της στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων και των συσχετισμό τους με νέες πλωτές διαδρομές σε ολόκληρη την έκταση της Παμβώτιδας.
  • Η αισθητική εικόνα της επιφάνειας της Λίμνης πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά με συνεχή καθαρισμό με ειδικά μηχανήματα.
  • Πρέπει να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις με τα απαιτούμενα τεχνικά έργα για ‘’ανασύσταση’’ της ακτής της Λίμνης όπου αυτό είναι δυνατόν ώστε να επιτυγχάνεται ο φυσικός αυτοκαθαρισμός της.
  • Είναι απαραίτητο να διαμορφωθούν  διαχειριστικά σχέδια για τον εμπλουτισμό  των υδάτων της  Λίμνης (ανάχωμα) των καλαμιώνων των υγροτοπικών συστημάτων όπως και για τον τρόπο ανάκτησης παράκτιων χώρων.
  • Επισημάνθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης προγραμμάτων και συμμετοχικών δράσεων με στόχο  την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την σωτηρία της Παμβώτιδας.

Last modified: 19 Φεβρουαρίου, 2020

Comments are closed.