Δήμαρχος Ιωαννίνων - Μωυσής Ελισάφ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Ο Αλή πασάς και η εποχή του»

1 Νοεμβρίου, 2021

1η μέρα εργασιών: Παρασκευή 22 Οκτωβρίου

2η μέρα εργασιών: Σάββατο 23 Οκτωβρίου

Last modified: 1 Νοεμβρίου, 2021

Comments are closed.