Συνέντευξη του υποψήφιου Δημάρχου Ιωαννίνων Μ. Ελισάφ στη Βήμα Τηλεόραση, Τετάρτη 17 Οκτωβρίου

 
17 Οκτωβρίου
2018
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ