Ο εκδημοκρατισμός της λειτουργίας του δήμου

Ο εκδημοκρατισμός της λειτουργίας του δήμου Μωυσής Ελισάφ

«Αν θέλουμε μια ένδειξη της δημοκρατίας αυτή δεν μπορεί να είναι ο αριθμός των ατόμων που έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά ο αριθμός των εκτός της πολιτικής χώρων στους οποίους ασκείται το δικαίωμα ψήφου» Ν. Μπόμπιο

Η λέξη δήμος κατά τους αρχαίους Έλληνες σήμαινε τμήμα γης και μαζί και τους ανθρώπους που την κατοικούσαν. Άλλοτε σήμαινε και φυλές, ενώ κατά το Βυζάντιο και φατρίες. Σε κάθε περίπτωση όμως σήμαινε - και σημαίνει - σύνολο ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά και προπάντων με ενιαία – έστω και μερική – θέληση. Από εδώ και η λέξη δημοκρατία που υποδήλωνε, και θεωρητικά ακόμη υποδηλώνει, την πρόθεση σε ένα καθεστώς συνύπαρξης τον κυρίαρχο λόγο να τον έχει η θέληση τουλάχιστον των περισσοτέρων.

Read more Ο εκδημοκρατισμός της λειτουργίας του δήμου
0

Μια καινοτόμα πρόταση, για την αγροτική ανάπτυξη του Δήμου

Εκτός από όσους ασχολούνται άμεσα με τη γεωργία οι άλλοι εύλογα μπορούν να διερωτηθούν τι σχέση μπορεί να έχω εγώ με τη γεωργία. Κι ακόμη περισσότερο τι μπορεί να κάνει ο δήμος για την αγροτική ανάπτυξή του;

Και όμως: Είναι πολλοί στον διευρυμένο δήμο μας, όπως για παράδειγμα στα ριζοχώρια, που ασχολούνται με τα κηπευτικά σε μικρές ποσότητες και κυρίως είναι μικροκαλλιεργητές. Πρόκειται όμως για κηπευτικά, σε σύγκριση με εκείνα της μαζικής παραγωγής του εξωτερικού, λιγότερο εμφανίσιμα ίσως και με μεγαλύτερο κόστος γιατί όλα γίνονται με το χέρι, όμως ποιοτικά είναι σίγουρα πολύ καλύτερα. Και το σπουδαιότερο, τα χρήματα που θα δώσει ο αστός καταναλωτής θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στον δήμο και θα κυκλοφορήσουν και πάλι στο εσωτερικό του δήμου. Αντίθετα, τα χρήματα που θα δοθούν για κηπευτικά Αιγύπτου, Τουρκίας ή και Χιλής ακόμη, με ένα κλικ στον υπολογιστή την ίδια μέρα θα φυγαδευτούν και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας αλλού. Κάποιοι από τους συνδημότες μας θα μείνουν άνεργοι.

Read more Μια καινοτόμα πρόταση, για την αγροτική ανάπτυξη του Δήμου
0

Μια καινοτόμος πρόταση, για τη δημιουργία δημοτικού δημόσιου ενυδρείου στην πόλη

Τα υδάτινα οικοσυστήματα της Ελλάδας και ιδιαίτερα αυτά των εσωτερικών υδάτων έχουν υποβαθμισθεί με αποτέλεσμα να αποτελούν πλέον, σε πολλές περιπτώσεις, εύτροφα συστήματα. Αποτέλεσμα της εύτροφης αυτής, κατάστασης είναι η απώλεια μεγάλου μέρους της βιοποικιλότητας με πολλαπλές, για την τοπική κοινωνία , επιπτώσεις τόσο στον τομέα της αλιείας αφού τα αποθέματα μειώνονται όσο και στην κοινωνία, αφού πλέον βλέπει παραδοσιακά είδη να απειλούνται με εξαφάνιση.

Read more Μια καινοτόμος πρόταση, για τη δημιουργία δημοτικού δημόσιου ενυδρείου στην πόλη
0