Η διαχείριση και η ασφάλεια του αστικού νερού: οι προκλήσεις για τον Δήμο

Στις δεκαετίες του 80 και του 90 οι δημοτικές αρχές κρινόταν -σε μεγάλο βαθμό- από την ευαισθησία, την διορατικότητα αλλά και την ικανότητά τους να κατασκευάσουν έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στα αστικά κέντρα. Το 2020 οι δημοτικές αρχές  θα κριθούν από την ευαισθησία, την διορατικότητα αλλά και την ικανότητά τους να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν υποδομές για την ασφάλεια και την διαχείριση του αστικού νερού.

Εννοείται ότι υποδεχόμαστε με ικανοποίηση τις πρόσφατες εντάξεις ολοκλήρωσης έργων με αντικείμενα την ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δ. Ιωαννιτών και Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Κατσικά (πρόκειται για έργα ενταγμένα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ‘’Υποδομές Μεταφορών , Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη). Όμως υπερβαίνοντας τα αυτονόητα οφείλουμε να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα.

Read more Η διαχείριση και η ασφάλεια του αστικού νερού: οι προκλήσεις για τον Δήμο
0

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Είναι προφανή τα οφέλη της ανακύκλωσης που είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας και η εξοικονόμηση των πρώτων υλών.

Η Δημοτική αρχή, όπως άλλωστε οι περισσότερες διοικήσεις των Δήμων, έχει αποφασίσει να αναπτύξει και να οργανώσει την διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας μέσω της συνεργασίας της με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ). Η εν λόγω συνεργασία προβλέπει τη δωρεάν παραχώρηση εξοπλισμού συλλογής (οχημάτων και κάδων) από την ΕΕΑΑ καθώς επίσης την ανάληψη των δαπανών επένδυσης και λειτουργίας των υποδομών (Κέντρων Διαλογής) που διαχειρίζονται τα ανακυκλώσιμα υλικά (ΚΔΑΥ). Ο Δήμος από τη πλευρά του αναλαμβάνει τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού.

Read more ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
0

Οικολογική συνείδηση και νέα γενιά

Ο Δήμος σε συνεργασία με τους φορείς της εκπαίδευσης πρέπει και μπορεί να συμβάλλει στην απόκτηση οικολογικής συνείδησης.
Στην κατεύθυνση αυτή ο Δήμος οφείλει να διευκολύνει την πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών σε σημεία που πέραν της φυσικής ομορφιάς να συνδυάζουν και την βιωματική, περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Πρέπει τα παιδιά όσο το δυνατόν νωρίτερα να έρθουν σε επαφή με πολλές περιοχές του Δήμου αλλά και των όμορων Δήμων με βιότοπους, αισθητικά δάση, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κ.λ.π. Στις επισκέψεις αυτές εκτός από το παιχνίδι θα δέχονται τα κατάλληλα ερεθίσματα και την απαραίτητη εκπαίδευση ώστε να επιτευχθεί η περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή τους και ο σεβασμός στην ευρύτερη περιοχή, η οποία κατά πάσα πιθανότητα στο μέλλον θα αποτελέσει τον τόπο κατοικίας τους. Η αγάπη για το περιβάλλον και η ανάγκη προστασίας του οδηγεί στην δημιουργία ενός κινήματος ανακύκλωσης των υλικών που τόσο ωφέλιμη είναι για τον τόπο μας.

0

Βασικές αρχές για την διακυβέρνηση του Δήμου

  1. Το τελικό πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση του δήμου πρέπει να είναι προϊόν συμμετοχής όσο γίνεται περισσότερων συμπολιτών μας, ώστε, - και πάλι κατά το δυνατόν – να εκφράζει με αξιόπιστο πρότυπο τις τάσεις της πλειονότητας των συμπολιτών μας. Για την επιτυχία του στόχου αυτού χρήσιμη μπορεί να αποδειχτεί και η επικοινωνία των συμπολιτών μας διαμέσου των ηλεκτρονικών μέσων
  2. Ύστερα από την πρωτόγνωρη κρίση έγινε πλέον οδυνηρά γνωστό ότι για να προχωρήσουμε οφείλουμε να συνοδοιπορήσουμε και για να συνοδοιπορήσουμε προαπαιτείται ένας κώδικας δεσμεύσεων που μπορεί να πάρει τη θέση ενός καταστατικού χάρτη στο πλαίσιο του οποίου οι μόνοι συμβιβασμοί θα είναι
Read moreΒασικές αρχές για την διακυβέρνηση του Δήμου
0