Οι προτάσεις μας για το Νησί

Η παράταξη «Γιάννενα Νέα Εποχή» και η αρμόδια επιτροπή ολοκλήρωσαν την επεξεργασία των προτάσεων για το Νησί.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Νησιού τα σχετικά με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, την ιστορία του, αλλά και τις παραγωγικές του δυνατότητες, το καθιστούν ένα κεντρικό σημείο αναφοράς για την πόλη των Ιωαννίνων, καθώς αποτελεί τον πρώτο τουριστικό προορισμό της πόλης. Αντίστοιχα διαμορφώνουν και ένα πλαίσιο απαιτήσεων ώστε να εξασφαλιστεί τόσο η ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων του, όσο και η στοχευμένη και ελεγχόμενη ανάπτυξή του, πάντα με τη γόνιμη συνεργασία και τη συναίνεση των ατόμων που διαμένουνκαι δραστηριοποιούνται στο νησί.

Σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό οι παρεμβάσεις που θα ήταν σκόπιμο να γίνουν ( και στην πλειοψηφία τους αποτελούν δέσμευση για τη νέα δημοτική αρχή) είναι οι ακόλουθες:

  • Προστασία και ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς της λίμνης και της βιοποικιλότητας του οικοσυστήματοςσε συνεργασία με το φορέα διαχείρισης της λίμνης και όλους τους συναρμόδιους φορείς.
  • Προβολή της ιστορίας, των θρύλων και των παραδόσεωνπου σχετίζονται με τη λίμνη και το νησί (για παράδειγμαδημιουργία ενός κέντρου ενημέρωσης με παραρτήματα στο νησί και στη πόλη)
  • Ενίσχυση της επισκεψιμότητας με άξονες:

α. Την ανάπτυξη ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού ( π.χ. περιηγητικού, ιστορικού - εκπαιδευτικού, οικολογικού, διατροφικού και θρησκευτικού τουρισμού)

β. Την προβολή και ανάδειξη των ιστορικών μνημείων και των μοναστηριών (σε συνεργασία με την μητρόπολη Ιωαννίνων) και των παραδοσιακών σπιτιών του οικισμού

γ. Την οργάνωση μόνιμου στεγασμένουπολυχώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων (πχ για εκθέσεις, προβολές,μουσικές δραστηριότητες και παραστάσεις) στο κληροδότημα "Σαντά" ώστε να ενισχυθείη πολιτιστική δραστηριότητα και να διευρυνθεί η επισκεψιμότητα.

δ. Την ανάπλαση και αισθητική αναβάθμιση των υπαρχόντων λιμανιών και την κατασκευή ασφαλούς θέσηςλιμενισμού των καραβιών.

ε. Την εξασφάλιση ενός μόνιμου, μικρού, ευέλικτου οχήματος από την πυροσβεστική υπηρεσία για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών πρόσβασης.

στ. Την καθαριότητα του οικισμού και της περιμέτρου - περιφέρειας του νησιού.

ζ. Την υπογειοποίησητων κάδων απορριμμάτων.

η. Την διερεύνηση της δυνατότητας υπογειοποίησηςτου δικτύου της ΔΕΗ.

θ. Τα βελτιωτικά έργα στο λιμανάκι Αμφιθέας, με πλωτές εξέδρες για τις βάρκες των ιδιωτών.

ι. Την διαχείριση των υδάτων με την κατάλληλη αντιμετώπιση του διττού προβλήματος της στάθμης της λίμνης (πλημμύρες το χειμώνα -πτώση στάθμης το καλοκαίρι).

Leave your comments

Post comment as a guest

0

Comments

  • No comments found