ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Με αφορμή τη γνωστή διατύπωση του Μάνου Χατζιδάκι «Δύο είναι οι εχθροί της πολιτικής και του πολιτισμού: ο λαϊκισμός και ο ελιτισμός.»
Ο πολιτισμός είναι ένα αγαθό που πρέπει να διανέμεται με την ίδια αίσθηση κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως και κάθε άλλο αγαθό.
Στα άτομα που διανέμεται πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο μέσος όρος, όχι με την έννοια της έκπτωσης αλλά με εκείνη της επί-κοινωνίας.

 

Ο Δήμος πρέπει να είναι όχι μόνο διαχειριστής (ώστε να μη θεωρηθούμε οι νυν κάτοικοι της πόλης ως απλοί αχθοφόροι ενός ένδοξου παρελθόντος) αλλά και φορέας παραγωγής πολιτιστικών αγαθών, με την αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού της πόλης, αλλά και των φορέων της (πολιτιστικών Συλλόγων,  σχολικών μονάδων, κτλ)

Ο Δήμος μπορεί να λειτουργεί με κεντρομόλες και φυγόκεντρες δυνάμεις. Να συσπειρώνει δηλαδή το δυναμικό της πόλης και να φροντίζει στη συνέχεια με τις κατάλληλες δομές και διαδικασίες για τη διάχυση των δεδομένων.

Με όρους σύγχρονους, αλλά και με αυτοσυνειδησία και σεβασμό στην παράδοση, ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

Ο διευρυμένος Δήμος – που καλύπτει όλο σχεδόν το λεκανοπέδιο- οφείλει να διερευνήσει το φαινόμενο του πολιτισμού τόσο σε σχέση με την εγγραφή του στο χώρο όσο και την αλληλεπίδρασή του με την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Ο συγκεκριμένος γεωγραφικός χώρος –που πια έχει πολλά κατά τόπους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά- συνδιαμορφώνει τον τελικό χαρακτήρα του πολιτισμού ο οποίος με τη σειρά του αναδιαμορφώνει το χώρο, ώστε να αποτελέσει πεδίο πολιτιστικής δραστηριότητας.

Ένα Πνευματικό Κέντρο (λειτουργικά και γεωγραφικά) ίσως δεν είναι επαρκές. Ένα αστικό κέντρο που φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει στην ευρύτερη περιοχή πρέπει να διαθέτει  υποδομές ικανές να υποστηρίξουν μια ανάλογη πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα (εγκαταστάσεις θεάματος-ακρόασης-θέασης-εκπαίδευσης-επίσκεψης).

Σε χαλεπούς καιρούς για τα οικονομικά των Δήμων δεν μπορούμε να μιλάμε για σημαντικές επενδύσεις σε αυτό τον τομέα, μπορούμε όμως να μιλάμε για την αξιοποίηση των υπαρχουσών δομών, δηλ. των οργανωμένων χώρων που φιλοξενούν περιστασιακά ή και με  χρονική συχνότητα και κανονικότητα πολιτιστικές δράσεις, σε συνεργασία με τους φορείς που σήμερα τους διαχειρίζονται (πολιτιστικοί σύλλογοι – τοπικές κοινότητες, κλπ)

Η έξοδος δράσεων σε χώρους εξωτερικούς (πλατείες, επίκεντρα συνοικιών ή τοπικές κοινότητες, κλπ) –όταν και όσο ο καιρός επιτρέπει- θα ήταν μια απάντηση σε πολλά ζητήματα όπως:

 • τη δωρεάν διανομή του πολιτιστικού αγαθού
 • τη λειτουργία του πολιτισμού ως παράγοντα σύνδεσης του κοινωνικού σώματος
 • την αξιοποίηση και τη γνωριμία με τις επιμέρους ταυτότητες του λεκανοπεδίου
 • τη διαμόρφωση της εικόνας μιας πόλης όπου ο πολιτισμός όχι μόνο είναι παρών, αλλά πρωταγωνιστεί μεταβάλλοντας την καθημερινότητα των κατοίκων της.

Ο Δήμος πρέπει να κινητοποιήσει φορείς και πολίτες προς το πεδίο της έρευνας της Αστικής Λαογραφίας (όπου υπάρχει ένα σχετικό έλλειμμα).

 Και στον τομέα του πολιτισμού καθοριστική σημασία έχει η σύνδεση της πόλης με το Πανεπιστήμιο.

Leave your comments

Post comment as a guest

0

Comments (4)

 • Guest - Αθανάσιος Δανάκας

  Είναι γνωστό ότι η πόλη στερείται δημοτικής βιβλιοθήκης. Οποιαδήποτε αντίθετη άποψη αποτυγχάνει να δει την παλαιότητα του κτιρίου την ελλιπή υποδομή, την στα όρια του αποδεκτού λειτουργία, την έλλειψη δράσεων και κυρίως το παρωχημενο μη ανανεούμενο περιεχόμενο. Αντί να έχουμε ένα κτίριο ορόσημο και πόλο έλξης υποβαθμιζουμε ως πολίτες την σημασία της ενσωματωσεως της στον αστικό ιστό. Φρονω ότι Θα πρέπει να αποτελέσει πολιτιστική προτεραιότητα, είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε ιδέες χρηματοδότησης και υλοποίησης.

 • Guest - Γιάννενα Νέα Εποχή Υποψήφιος Δήμαρχος Μ. Ελισάφ

  Αξιότιμε κύριε Δανάκα,
  σας ευχαριστούμε θερμά που συμμετέχετε στη διαβούλευση της παράταξης μας, συμβάλλοντας στο δημόσιο διάλογο.
  Με το σχόλιο σας προφανώς αναφέρεστε στη Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη. Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, όπως είναι ο πλήρης τίτλος της, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με εποπτεύοντα φορέα το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Σύμφωνα με το Ν.3149/2003 για τις δημόσιες βιβλιοθήκες, όργανα διοίκησής της αποτελούν το Εφορευτικό Συμβούλιο και ο Διευθυντής. Το Ε.Σ. έχει 5 μέλη και αποτελείται από άτομα που διαμένουν στην έδρα ή την περιοχή που καλύπτει η Δημόσια Βιβλιοθήκη και προέρχονται από το χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, της επιστήμης ή της παραγωγής. Συνεπώς ο Δήμος Ιωαννιτών δεν έχει σχέση με τη διοίκησή της.
  Παρά ταύτα, θεωρώντας ότι οι παρατηρήσεις σας για τον τρόπο λειτουργίας της είναι σωστές και επειδή πιστεύουμε ότι μια τόσο ιστορική και πλούσια σε περιεχόμενο Βιβλιοθήκη (άσχετα από τη νομική μορφή της), οφείλει να αποτελεί όχι μόνο εκπαιδευτικό φορέα αλλά και κοινωνικό κύτταρο για την περιοχή, να μεριμνεί όχι μόνο για τη διαφύλαξη αλλά και την ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό της, να φροντίζει για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πολίτες, θεωρούμε ότι ο Δήμος, με πλήρη σεβασμό στη διοικητική αυτοτέλεια ενός ΝΠΔΔ, πρέπει να επιδιώξει την συνεργασία και μέσω του εκπροσώπου του στο Ε.Σ. (εθιμικά ο αντιπρόεδρος του Ε.Σ. προέρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση και είναι μέλος του δημοτικού συμβουλίου) να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στην ανάπτυξη και την επίλυση των προβλημάτων της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης. Η πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης μας απαιτεί ισχυρές προγραμματικές συνεργασίες και αλληλοϋποστήριξη.

 • Guest - Γεώργιος Κουλιανός

  Τα ολοένα και πιο σύνθετα κυκλοφοριακά δεδομένα που επικρατούν στους δύο βασικούς άξονες προς και από Πανειπηρωτικο και Κατσικα επιβάλλουν την επίσπευση της ολοκλήρωσης της Γεννηματά, με παράλληλες μονοδρομησεις της Νικοπόλεως και της Παπαναστασιου ή με πεζοδρομηση της μιας από αυτές. Η σημερινή στασιμότητα δημιουργεί στους προαναφερθέντες δρόμους συνθήκες υπερκορεσμου κι επικινδυνοτητας, κυρίως για τα παιδιά μας, καθώς περνούν μέσα από πυκνό αστικό ιστό, χωρίς προβλέψεις για φανάρια ή άλλα μέσα ελάττωσης των ταχυτήτων

 • Guest - Γιάννενα Νέα Εποχή Υποψήφιος Δήμαρχος Μ. Ελισάφ

  Σωστά αναφέρεται στο σχόλιο του κου ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ ότι «Τα ολοένα και πιο σύνθετα κυκλοφοριακά δεδομένα που επικρατούν…..», στους βασικούς άξονες της Δ.Ε. Ανατολής, συσχετίζονται με την «……επίσπευση της ολοκλήρωσης της Γεννηματά, με παράλληλες μονοδρομήσεις της Νικοπόλεως και της Παπαναστασίου ή με πεζοδρόμηση της μιας από αυτές. ……». Προτείνεται κατά συνέπεια μια μεγάλη κυκλοφοριακή παρέμβαση, στα όρια της ΔΕ, η οποία αφορά τον ευρύτερο χώρο του Δήμου, αλλά και την ΔΕ Παμβώτιδας.
  Η Παράταξή μας και ο επικεφαλής της υποψήφιος Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ, σε κάθε ευκαιρία, τονίζουν την αναγκαιότητα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε ζωτικά και σύνθετα ζητήματα για την λειτουργία του Δήμου, όπως είναι το κυκλοφοριακό. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν μπορεί να είναι μεμονωμένες ούτε αποσπασματικές και πρέπει να στηρίζονται στα εξής:
  • Στις προβλέψεις του Περιφερειακού Σχεδίου Ηπείρου και στις Χωρικές Μελέτες για τον ευρύτερο χώρο του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.
  • Σε μία ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη για το λεκανοπέδιο και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου.
  • Στην σύνταξη Σχεδίων Αστικής Κινητικότητας (πεζοδρομήσεις κλπ), όχι μόνο για τον ιστό της πόλης, αλλά και για τις δημοτικές ενότητες και ειδικά αυτές που επιβαρύνονται από περιφερειακές κινήσεις, όπως είναι η Δ.Ε. Ανατολής.
  • Στην εξασφάλιση χώρων στάθμευσης περιμετρικά τον κέντρων των ενοτήτων όπου υπάρχει συγκέντρωση υπερτοπικών χρήσεων.
  • Στην λεπτομερή καταγραφή των υπερτοπικών χρήσεων που οξύνουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα των Ενοτήτων, τα οποία ειδικά στην ΔΕ Ανατολής προσδιορίζονται στο Πανηπειρωτικό Στάδιο, στο Αθλητικό Κέντρο Βοτανικού, στο Παραλίμνιο Ψυχαγωγικό Πάρκο, στα Super Markets κλπ.
  Η επίσπευση και η ολοκλήρωση του έργου της οδού Γεννηματά, όπως ήδη αναφέρθηκε, που είναι ένα έργο προγραμματισμένο, θα δώσει μια διέξοδο στα οξυμένα κυκλοφοριακά προβλήματα του Δήμου και ειδικότερα στις ΔΕ Ανατολής - Παμβώτιδος. Όμως σε κάθε περίπτωση το συγκεκριμένο έργο πρέπει να ενταχθεί άμεσα σε μία ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία θα καθορίσει επακριβώς τις παρεμβάσεις που απαιτούνται στον ευρύτερο πολεοδομικό ιστό, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν.
  Η κατασκευή του έργου χωρίς να συνοδεύεται από τις προαναφερόμενες παρεμβάσεις θα δημιουργήσει νέα προβλήματα και ‘’ασυνέχειες’’ σε περιοχές του ευρύτερου αστικού χώρου (παράδειγμα στην Κενάν Μεσσαρέ), αλλά και σε περιοχές των ΔΕ Ανατολής και Παμβώτιδας, εφόσον μεγάλο τμήμα του έργου αναπτύσσεται εντός περιοχών δομημένου περιβάλλοντος.
  Μόνο προτάσεις – παρεμβάσεις που είναι ενταγμένες σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και προγραμματισμό έργων θα λύσουν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο Δήμος σε ολόκληρο το εύρος του, έργων που θα αποδοθούν στους Δημότες που τα δικαιούνται.