Πρόγραμμα στήριξης ανέργων

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει, οφείλει και μπορεί να συμβάλλει στην καταπολέμηση της ανεργίας που μαστίζει την περιοχή της Ηπείρου. Ο σχεδιασμός μας για την μείωση της ανεργίας στον Δήμο Ιωαννιτών περιλαμβάνει τη δημιουργία κέντρου καταγραφής/υποστήριξης των ανέργων και τη δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης Εύρεσης Εργασίας.

Η ουσιαστική συνεργασία όλων των αρμόδιων υπηρεσιών (Περιφέρειας, ΟΑΕΔ, Δήμου, ΔΙΕΚ, ΚΕΚ, Επιμελητηρίου, ΚΔΒΜ) με στόχο την διασύνδεση του ανέργου με την τοπική αγορά εργασίας, η υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης ανέργων, η ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικών επιχειρήσεων με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη στήριξη αυτής της πληθυσμιακής μονάδας. Όραμα μας η ισότιμη συμμετοχή στην αγορά εργασίας χωρίς ηλικιακά ή φυλετικά εμπόδια.

Leave your comments

Post comment as a guest

0

Comments

  • No comments found