Πρόγραμμα στήριξης των ηλικιωμένων ατόμων

Η στήριξη και προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων της τρίτης ηλικίας είναι υποχρέωση κάθε πολιτισμένης κοινωνίας. Είναι υποχρέωση και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στην παράταξη «Γιάννενα Νέα Εποχή» πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι ηλικιωμένοι αποτελούν σημαντική κοιτίδα γνώσης και δεξιοτήτων που μπορούν να τις αναδιοχετεύσουν στις νεότερες γενιές.

 

Δικό μας μέλημα, δική μας υποχρέωση είναι να ενισχύσουμε την ενεργή συμμετοχή τους στην καθημερινή ζωή της πόλης  μέσα από τη δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων και δράσεων υποστήριξης, την αναβάθμιση και βελτίωση των δομών που απευθύνονται σε αυτή την ηλικία, καθώς και την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών που θα διασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση τους και παράλληλα θα ελαχιστοποιούν την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η εμπειρία τους μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τη Νέα Εποχή.

Leave your comments

Post comment as a guest

0

Comments

  • No comments found