ΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών  ο Δήμος της πόλης μας οφείλει να υιοθετήσει νέες σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και επικοινωνίας με τους πολίτες. Είναι άλλωστε κοινή απαίτηση στην εποχή μας η συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία πρότυπων δημοτικών υπηρεσιών αλλά και η εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και πρακτικών που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής.

 

Στον τομέα της διοίκησης του Δήμου περιλαμβάνονται οι αρμοδιότητες που ασκούνται σήμερα από τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ), την οικονομική υπηρεσία, τις διοικητικές υπηρεσίες και το τμήμα πληροφορικής.

Με στόχο τη βέλτιστη  λειτουργία των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Δήμου απαιτείται η κατανόηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις πιθανές εφαρμογές τους σε ολόκληρο το φάσμα των δημοτικών υπηρεσιών

Αναγκαία θεωρείται η ορθολογική ανακατανομή του προσωπικού και η στελέχωση των  υπηρεσιών με υπαλλήλους που να έχουν καλή γνώση της πληροφορικής και θα παρακολουθούν ταυτόχρονα τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Επιβεβλημένη είναι επίσης η στελέχωση των γραφείων Δημάρχου / Αντιδημάρχων/ Επιτροπών και του γραφείου Δημοσίων Σχέσεων.

Στη Διοίκηση του Δήμου ανήκει επίσης και η διαχείριση της περιουσίας του Δήμου και των κληροδοτημάτων.

Συγκεκριμένα πρέπει άμεσα να γίνει:

α) η πλήρης καταγραφή της περιουσίας του Δήμου που δεν είναι ακόμα καταγεγραμμένη και δηλωμένη στο κτηματολόγιο

β) η καταγραφή στο κτηματολόγιο της περιουσίας των δημοτικών ενοτήτων

γ) η αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου στον Τομέα του Τουρισμού / Πολιτισμού , στη γεωργική και αγροτική εκμετάλλευση, καθώς και στην ανεύρεση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

δ) η καταγραφή και η αξιοποίηση των κληροδοτημάτων του Δήμου

ε) η πλήρης ηλεκτρονική χαρτογράφηση των πολεοδομικών δεδομένων της πόλης και των δημοτικών ενοτήτων.

Η αναβάθμιση των υπηρεσιών του δήμου ενισχύει το ρόλο του κάθε πολίτη, της κάθε κοινωνικής ομάδας, ανοίγει  ορίζοντες, δημιουργεί ευκαιρίες, οικοδομεί ένα καλύτερο μέλλον.

Leave your comments

Post comment as a guest

0

Comments

  • No comments found