Οικολογική συνείδηση και νέα γενιά

Ο Δήμος σε συνεργασία με τους φορείς της εκπαίδευσης πρέπει και μπορεί να συμβάλλει στην απόκτηση οικολογικής συνείδησης.
Στην κατεύθυνση αυτή ο Δήμος οφείλει να διευκολύνει την πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών σε σημεία που πέραν της φυσικής ομορφιάς να συνδυάζουν και την βιωματική, περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Πρέπει τα παιδιά όσο το δυνατόν νωρίτερα να έρθουν σε επαφή με πολλές περιοχές του Δήμου αλλά και των όμορων Δήμων με βιότοπους, αισθητικά δάση, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κ.λ.π. Στις επισκέψεις αυτές εκτός από το παιχνίδι θα δέχονται τα κατάλληλα ερεθίσματα και την απαραίτητη εκπαίδευση ώστε να επιτευχθεί η περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή τους και ο σεβασμός στην ευρύτερη περιοχή, η οποία κατά πάσα πιθανότητα στο μέλλον θα αποτελέσει τον τόπο κατοικίας τους. Η αγάπη για το περιβάλλον και η ανάγκη προστασίας του οδηγεί στην δημιουργία ενός κινήματος ανακύκλωσης των υλικών που τόσο ωφέλιμη είναι για τον τόπο μας.

Leave your comments

Post comment as a guest

0

Comments

  • No comments found