ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Είναι προφανή τα οφέλη της ανακύκλωσης που είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας και η εξοικονόμηση των πρώτων υλών.

Η Δημοτική αρχή, όπως άλλωστε οι περισσότερες διοικήσεις των Δήμων, έχει αποφασίσει να αναπτύξει και να οργανώσει την διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας μέσω της συνεργασίας της με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ). Η εν λόγω συνεργασία προβλέπει τη δωρεάν παραχώρηση εξοπλισμού συλλογής (οχημάτων και κάδων) από την ΕΕΑΑ καθώς επίσης την ανάληψη των δαπανών επένδυσης και λειτουργίας των υποδομών (Κέντρων Διαλογής) που διαχειρίζονται τα ανακυκλώσιμα υλικά (ΚΔΑΥ). Ο Δήμος από τη πλευρά του αναλαμβάνει τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού.

 

Δυστυχώς όμως, εκτός από τη παραπάνω σύμβαση και κάποια ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί (follow green), οι ενέργειες και οι δράσεις που πραγματοποιούνται από πλευράς του Δήμου προκειμένου να επιτευχθούν υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης είναι από μηδαμινές έως ελάχιστες, με αποτέλεσμα η προσπάθεια που καταβάλλουν οι περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένοι συνδημότες μας να μην αξιοποιείται και τελικά να χάνεται!

Φυσικό επακόλουθο λοιπόν είναι η αποτυχία καθότι ο Δήμος μέχρι σήμερα δεν κατάφερε να διασφαλίσει μέσω των παραπάνω συνεργασιών και συμβάσεων, την επάρκεια του εξοπλισμού συλλογής καθώς επίσης την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των σχετικών υποδομών σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.

 

Φυσικό επακόλουθο είναι η αποτυχία όταν ο Δήμος:

  • δεν καταφέρνει να πραγματοποιεί την συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών βάσει της απαιτούμενης συχνότητας με αποτέλεσμα τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας οι μπλε κλάδοι να είναι ξεχειλισμένοι και γύρω από αυτούς πολλές φορές να υπάρχουν λογής-λογής σκουπίδια, και ογκώδη απορρίμματα. Το ίδιο βέβαια ισχύει και τους περιβόητους βυθιζόμενους κάδους οι οποίοι δεν εξυπηρετούν σε κάθε περίπτωση το σκοπό για τον οποίο ο Δήμος τους προμηθεύτηκε, αφού δεν συμπιέζουν σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές, το κόστος τους είναι ασύμφορο σε σχέση με την ικανότητα προσωρινής αποθήκευσης, το στόμιο υποδοχής των απορριμμάτων αυτών των κάδων δεν υποστηρίζει την διαχείριση της μεγάλης επαγγελματικής σακούλας απορριμμάτων που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες των πεζοδρόμων και τέλος ως αποτέλεσμα της μικρής ικανότητας συμπίεσης τους και του κακού σχεδιασμού τα σημεία που έχουν εγκατασταθεί οι υπόγειοι κάδοι συγκεντρώνουν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων κατά τη διάρκεια μεγάλου χρονικού διαστήματος εντός της ημέρας και έχουν μετατραπεί σε εστίες μόλυνσης που εκτός από την υγεία μας προσβάλουν και την αισθητική μας.

Πρώτη προτεραιότητα και δέσμευση μας αποτελεί η σωστή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών

  • δεν εφαρμόζει ο ίδιος τον κανονισμό καθαριότητας και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και επιβολή προστίμων ενδεχομένως από τη δημοτική αρχή, αναφορικά με τη χρήση των κάδων από τους δημότες, όπως για παράδειγμα των απορριμμάτων που εσφαλμένα απορρίπτονται σε κάθε κάδο. Η σχολαστική εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας παράλληλα με τη συνεχή ενημέρωση των πολιτών και των φορέων της πόλης για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση είναι μονόδρομος. Είναι προφανές ότι απαιτείται πολιτική βούληση, αναδιοργάνωση των υπηρεσιών καθαριότητας και συνέργεια των ενημερωμένων πολιτών
  • αποτελεί «κακό παράδειγμα» όταν ο ίδιος αφήνει επιδεικτικά όλα τα καπάκια των κάδων απορριμμάτων ανοιχτά και σε κάποια σημεία μάλιστα πέριξ της πόλεως έχει δημιουργήσει μικρές χωματερές (π.χ. Κάτω Μάρμαρα)! Η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών καθαριότητας , η εύρυθμη λειτουργία τους, η κινητοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού θα αποτρέψει τη συνέχιση αυτών των πρακτικών
  • δεν δημοσιεύει τα αποτελέσματα της ανάκτησης των ανακυκλώσιμων υλικών προκειμένου οι δημότες να πληροφορηθούν για τη θέση του Δήμου σε σχέση με άλλους δήμους ενδεχομένως και να δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο το κίνητρο της επιτυχίας. Αντιθέτως σκοπίμως αποκρύπτει τα στοιχεία αυτά. Αντίθετα πιστεύουμε ότι η διαφάνεια και η δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων θα βοηθήσει σημαντικά τόσο τις υπηρεσίες όσο και τους πολίτες στη βελτίωση των αποτελεσμάτων.
  • δεν επιβραβεύει τους δημότες από την ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε προγράμματα ανακύκλωσης, όπως για παράδειγμα με τη μείωση των δημοτικών τελών, δεδομένου ότι υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης επιφέρουν μικρότερο κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων. Αποτελεί δέσμευσή μας η ενεργητική συμμετοχή των πολιτών και των φορέων της τοπικής κοινωνίας σε προγράμματα ανακύκλωσης και η επιβράβευση των προσπαθειών τους.
  • Σε αντίθεση με πολλούς Δήμους στη χώρα δεν έχει τοποθετήσει ούτε έναν καφέ κάδο συλλογής οργανικών απορριμμάτων. Αποτελεί προτεραιότητα η τοποθέτηση αυτών των κάδων.

Ο Δήμος μας σε καθημερινή βάση θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των πολιτών για τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης, αποτελώντας ο ίδιος πρότυπο μέσω των λειτουργιών του.

Leave your comments

Post comment as a guest

0

Comments

  • No comments found