Βασικές αρχές για την διακυβέρνηση του Δήμου

  1. Το τελικό πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση του δήμου πρέπει να είναι προϊόν συμμετοχής όσο γίνεται περισσότερων συμπολιτών μας, ώστε, - και πάλι κατά το δυνατόν – να εκφράζει με αξιόπιστο πρότυπο τις τάσεις της πλειονότητας των συμπολιτών μας. Για την επιτυχία του στόχου αυτού χρήσιμη μπορεί να αποδειχτεί και η επικοινωνία των συμπολιτών μας διαμέσου των ηλεκτρονικών μέσων
  2. Ύστερα από την πρωτόγνωρη κρίση έγινε πλέον οδυνηρά γνωστό ότι για να προχωρήσουμε οφείλουμε να συνοδοιπορήσουμε και για να συνοδοιπορήσουμε προαπαιτείται ένας κώδικας δεσμεύσεων που μπορεί να πάρει τη θέση ενός καταστατικού χάρτη στο πλαίσιο του οποίου οι μόνοι συμβιβασμοί θα είναι

 

Συμβιβασμοί  λ ύ σ ε ω ν και όχι συμβιβασμοί  α ρ χ ώ ν

  1. Μια επόμενη επιδίωξη είναι ο σχηματισμός της συσπείρωσης αυτής να μη στοχεύει στη διαμόρφωση ενός άλλου «εμείς» σε αντιδιαστολή προς κάποιους άλλους «αυτούς», αλλά ενός «εμείς» που ο κύριος στόχος θα είναι η στην πράξη εφαρμογή των συμφωνηθέντων αρχών με μοναδικό μέλημα την επίλυση των προβλημάτων του δήμου σε μακροοικονομικό και βιώσιμο επίπεδο.

Leave your comments

Post comment as a guest

0

Comments

  • No comments found