ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 
Ο Βασίλης Ζωγράφος είναι απόφοιτος Αρχιτεκτονικής, της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολεοδομία.
Υπήρξε μέλος της πενταμελούς ομάδας εργασίας του Τ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία συνέταξε πρόταση για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης (1979-1980). Επίσης διατέλεσε μέλος, τριμελούς ομάδας της Δ.Ε.ΠΟ.Σ, για τις αξίες γης στην Θεσσαλονίκη (1981).
Το 1983 επέστρεψε στα Γιάννενα και συνεργάστηκε με την έδρα Λαογραφίας του Καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή. Ταυτόχρονα ασχολήθηκε με τον σχεδιασμό κοσμήματος και κατέκτησα τον Α’ Έπαινο Σχεδιασμού στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του ΕΟΜΕΧ (1982).
Από το 1983, έχει συνεχή παρουσία ως Αρχιτέκτονας ελεύθερος επαγγελματίας στα Γιάννενα, με ταυτόχρονη εμπορική δραστηριότητα μέσω εταιρικών σχημάτων.
Συμμετείχε στο ΣΧΟΠ-ΝΑ Ιωαννίνων, ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΜ Ηπείρου, για δύο περιόδους (1986-1987 & 2006-2007) και στις δημοτικές εκλογές του 2006 με την παράταξη ‘’Συμμαχία Ενεργών Πολιτών’’.