ΖΑΡΑΧΗ ΝΟΚΑ ΦΙΛΙΩ

 
Η Φιλιώ Ζαράχη- Νόκα, είναι μαθηματικός με σπουδές στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπηρέτησε σε Γυμνάσια και λύκεια στην Αττική, την Φλώρινα και τα Γιάννενα. Διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων.
Επίσης ήταν διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Ιωαννίνων, αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ, πρόεδρος ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ Ηπείρου, μέλος ΔΕΠΠΣ για τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία της χώρας.
Διατέλεσε Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ηπείρου.