ΒΑΒΒΑΣ ΦΩΤΗΣ

Μηχανικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών - Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη «Διοίκηση Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ» από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Διετέλεσε Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Διοικητής του Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» και Αναπληρωτής Διοικητής στο ίδιο Νοσοκομείο. Εργάστηκε ως Διευθυντής στο ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ – Παράρτημα Ιωαννίνων και στο Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών COMPUTERKIDS Ιωαννίνων, καθώς και ως Προϊστάμενος Τμ. Πληροφορικής και Οργάνωσης στο Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ». Υπήρξε εκλεγμένος Νομαρχιακός Σύμβουλος Ιωαννίνων (2002-2010) και εκλεγμένο μέλος στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (2006 – 2010). Συμμετείχε ως εκλεγμένο μέλος στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΤΗ (1997-2016), στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-ΤΗ (2000-2002) και στο Δ.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΕ, e-TEE (2010-2013). Είναι μέλος του ΤΕΕ, του e-ΤΕΕ, της Ελληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ε.Μ.Υ.Υ.) και της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Η/Υ & Πληροφορικής (Ε.Π.Υ.). Είναι έγγαμος με ένα παιδί.