Μια καινοτόμος πρόταση, για τη δημιουργία δημοτικού δημόσιου ενυδρείου στην πόλη

Τα υδάτινα οικοσυστήματα της Ελλάδας και ιδιαίτερα αυτά των εσωτερικών υδάτων έχουν υποβαθμισθεί με αποτέλεσμα να αποτελούν πλέον, σε πολλές περιπτώσεις, εύτροφα συστήματα. Αποτέλεσμα της εύτροφης αυτής, κατάστασης είναι η απώλεια μεγάλου μέρους της βιοποικιλότητας με πολλαπλές, για την τοπική κοινωνία , επιπτώσεις τόσο στον τομέα της αλιείας αφού τα αποθέματα μειώνονται όσο και στην κοινωνία, αφού πλέον βλέπει παραδοσιακά είδη να απειλούνται με εξαφάνιση.

Read more Μια καινοτόμος πρόταση, για τη δημιουργία δημοτικού δημόσιου ενυδρείου στην πόλη

Μια καινοτόμα πρόταση, για την αγροτική ανάπτυξη του Δήμου

Εκτός από όσους ασχολούνται άμεσα με τη γεωργία οι άλλοι εύλογα μπορούν να διερωτηθούν τι σχέση μπορεί να έχω εγώ με τη γεωργία. Κι ακόμη περισσότερο τι μπορεί να κάνει ο δήμος για την αγροτική ανάπτυξή του;

Και όμως: Είναι πολλοί στον διευρυμένο δήμο μας, όπως για παράδειγμα στα ριζοχώρια, που ασχολούνται με τα κηπευτικά σε μικρές ποσότητες και κυρίως είναι μικροκαλλιεργητές. Πρόκειται όμως για κηπευτικά, σε σύγκριση με εκείνα της μαζικής παραγωγής του εξωτερικού, λιγότερο εμφανίσιμα ίσως και με μεγαλύτερο κόστος γιατί όλα γίνονται με το χέρι, όμως ποιοτικά είναι σίγουρα πολύ καλύτερα. Και το σπουδαιότερο, τα χρήματα που θα δώσει ο αστός καταναλωτής θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στον δήμο και θα κυκλοφορήσουν και πάλι στο εσωτερικό του δήμου. Αντίθετα, τα χρήματα που θα δοθούν για κηπευτικά Αιγύπτου, Τουρκίας ή και Χιλής ακόμη, με ένα κλικ στον υπολογιστή την ίδια μέρα θα φυγαδευτούν και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας αλλού. Κάποιοι από τους συνδημότες μας θα μείνουν άνεργοι.

Read more Μια καινοτόμα πρόταση, για την αγροτική ανάπτυξη του Δήμου